XVI polsko-niemiecka konferencja

Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki zaprasza 7 listopada 2019 r. do udziału w XVI edycji konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra” (Uniwersytet Zielonogórski, Filia w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów, woj. lubuskie).

Rejestracja: www.pnke.pl.
W pierwszej sesji: „Wspólna determinacja na rzecz czystego powietrza” planowane są referaty:
1. Klimat i energia – stan obecny i działania w najbliższej przyszłości w Niemczech - przedstawiciel Instytutu Badań ds. Oddziaływania Klimatu w Poczdamie (PIK)

2. Nowa ustawa i systemy wsparcia OZE w Polsce (prof. Waldemar Kamrat),

3. Rozwój OZE w Niemczech w świetle nowej ustawy EEG (Marc Behnke),

4. Obecny stan prawny wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych w Polsce (dr Janusz Ryk),

5. Finansowanie inwestycji proekologicznych:

a) Możliwości finansowania przez BGK inwestycji z zakresu OZE (Mariusz Samordak, dyrektor Sektora Energetycznego, Departament Projektów Sektorowych Bank Gospodarstwa Krajowego),

b) Doświadczenia w realizacji prosumenckich projektów OZE (Robert Sawicki (Ozeris Sp. z o.o.).

W drugiej sesji przewidziane są wystąpienia dotyczące odpowiedzialności biznesu i samorządów za czyste środowisko planowane są referaty:

1. Rozwiązania gminne na rzecz czystego środowiska - przykład gminy brandenburskiej - Komunalne rozwiązania udostępniania źródeł energii odnawialnej,

2. Smog i jego redukcja w województwie lubuskim – Radosław Grech, prezes zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego,

3. Transformacja od węgla do gazu w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. – Krzysztof Kwiecień, prezes Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.,

4. Program zagospodarowania obszarów kopalni odkrywkowych po rezygnacji z wydobywania węgla w Brandenburgii i Saksonii – dr Klaus Freytag, kierownik Departamentu Energii i Surowców w Ministerstwie Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia.

Trzecia sesja zaplanowana pod hasłem: Aktualna sytuacja polskiej i niemieckiej energetyki, po przedstawieniu dwóch wstępnych referatów, odbędzie się w formie dyskusji panelowej.


 

Program XVI konferencji

ZAPISZ SIĘ

Formularz dla firm

Formularz zgłoszeniowy dla firm

Formularz dla dla samorządów

Formularz zgłoszeniowy dla samorządów

Anmeldung Formular

Anmeldung Formular

ORGANIZATORZY

Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Srodowiska
Land Brandenburgia
Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki

PATRONAT MEDIALNY

HONOROWY PATRONAT

Ministerstwo Energii
Minister Gospodarki i Energii Brandenburgii
Wojewoda Lubuski

15

Konferencji

174

Prelegentów

174

Refetratów

121

Godzin seminaryjnych

Prelegenci

"Istotnym elementem mogącym poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski jest rozwój kogeneracji. Mamy największy spośród krajów UE potencjał kogeneracyjny – to nasze dobro narodowe. Jednocześnie dysponujemy technologią pozwalającą przekształcić wszystkie krajowe ciepłownie w nowoczesne elektrociepłownie pracujące w systemie wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki temu możemy znacznie poprawić jakość powietrza w wielu miastach Polski."

Marian Babiuch

Marian Babiuch

Prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki

"W najbliższych dziesięcioleciach nie będzie jednej dominującej technologii energetycznej. Fakt ten powinna uwzględnić tworzona aktualnie Polityka Energetyczna Polski do 2050 r. Rozwój konkretnej technologii powinien uwzględniać uwarunkowania wewnętrzne, a w szczególności rachunek ekonomiczny. Nie można dyskredytować żadnej technologii – muszą one tworzyć tzw. mix energetyczny, który w wyniku wdrożenia kolejnych innowacji będzie ulegać przekształceniom."

Marian Miłek

Marian Miłek

Profesor, dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Kontakt z nami

Adres do korespondencji:
Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
e-mail: biuro@lubuskaenergetyka.pl

Siedziba główna:
Reja 6, 65-076
Zielona Góra